Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy Jott dla aplikacji mobilnej KEUNE Haircosmetics

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności, abyś zrozumiał w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane. 

Używając w treści terminu „użytkownicy”, mamy na myśli osoby, które zainstalowały aplikację mobilną na urządzeniu mobilnym, w tym naszych klientów. 

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych uzyskiwanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej KEUNE Haircosmetics (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Jott Joanna i Leonard Pierracy sp.j
Liściasta 15/1
71-692 Szczecin

Naszą nazwę znajdziesz również na naszej stronie kontaktowej. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami pod adresem prywatnosc@keune-polska.pl

II. Dane osobowe, cel i podstawa przetwarzania oraz czas przechowywania

A. Dane osobowe

Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym, m. in.:

- danych technicznych lub koordynatów geograficznych,

- danych kontaktów,

B. Podstawa przetwarzania danych

Przede wszystkim podstawę tę stanowi potrzeba przetwarzania danych celem realizacji zamówienia oraz poinformowania użytkownika o naszych usługach, a także zebrania informacji statystycznych dot. sposobu korzystania z aplikacji i sprzedaży produktów. Ponadto będzie to możliwość udzielenia odpowiedzi na przesłane nam zapytania, jak również zgoda wyrażona przez Ciebie. 

C. Cel min.:

- umożliwienia weryfikacji tożsamości użytkowników i przesłania im spersonalizowanej informacji marketingowej

- dopasowania do potrzeb użytkowników określonych produktów i usług,

- doskonalenia naszych produktów i usług,

Wszystkie uprawnienia (funkcje i informacje urządzenia mobilnego), które użytkownicy nadają aplikacji mobilnej, są widocznie w panelu ustawień ich urządzenia mobilnego. W panelu ustawień można zarządzać tymi ustawieniami. Uprawnienia aplikacji mobilnej można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie aplikacji mobilnej. 

Aplikacja mobilna zbiera dane osobowe i informacje o aktywności użytkowników, które zostają wykorzystane do świadczenia usług sprzedaży na podstawie umowy zawartej z klientem, a także do dostosowania treści marketingowych do zainteresowań i potrzeb użytkownika na podstawie udzielonych przez niego zgód marketingowych. Daną osobową jest informacja, przy pomocy której możemy zidentyfikować naszego użytkownika.

Nasza aplikacja mobilna wykorzystuje również mobilne identyfikatory reklam (Google Advertising ID i Apple IDFA) oraz inne informacje zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego Twojego urządzenia, np. dane techniczne lub koordynaty geograficzne. Są one wykorzystywane do profilowania treści marketingowych zarówno w zewnętrznych aplikacjach, jak i w serwisach internetowych należących do Jott Joanna i Leonard Pierracy sp.j . Możesz wyłączyć wykorzystywanie identyfikatorów, a także innych informacji w ustawieniach urządzenia – szczegółowe informacje znajdują się w poniższych instrukcjach producentów: Android, Apple.

Użytkownik instalując aplikację mobilną jednocześnie akceptuje treść niniejszej Polityki prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niezatwierdzanie zgody na instalację albo odinstalowanie aplikacji mobilnej.

Minimalne wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji Mobilnej:

-  Aplikacja jest dostępna na urządzeniach z platformą Android  od wersji 5.0,
iOS od wersji 10.0 

-  Niezbędne jest aby urządzenie miało dostęp do Internetu.

 

Podane wymagania minimalne dają możliwość uruchomienia usługi i korzystanie z Aplikacji Mobilnej. Podane wymagania techniczne nie uwzględniają obciążenia wywołanego przez zainstalowane i uruchomione aplikacje Klienta, które korzystają z zasobów sprzętowych urządzenia końcowego Klienta.

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez Jott Joanna i Leonard Pieraccy sp. j. danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej KEUNE Polska (https://keune-polska.pl/polityka-prywatnosci).

D. Czas przechowywania danych

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

W przypadku skierowania do nas zapytania, dane uzyskane w jego wyniku będą przechowywane przez nas nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia otrzymania zapytania.

III. Przekazywanie danych

Twoje dane mogą być przez nas przekazane naszym usługodawcom i firmom, z którymi współpracujemy, aby móc zrealizować umowę z Tobą. Są to przede wszystkim przewoźnicy, firmy logistyczne, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności i instytucje płatnicze, dostawcy usług technologicznych, biuro księgowe, podwykonawcy z branży IT, agencje marketingowe etc. Zrobimy to jedynie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Jeśli wyraziłeś zgodę na subskrypcję newslettera i otrzymywanie przesyłek marketingowych, będzie to również operator systemu mailingowego.

Dane osobowe klientów nie będą przekazywane osobom trzecim w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób. Dane osobowe nie będą także przekazywane poza obszar EOG.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym lub instytucjom finansowym lub instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zwalczaniem nadużyć, dane takie będą tym organom lub instytucjom udostępnione.

IV. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

  • dostępu do danych osobowych

  • poprawy lub usunięcia danych osobowych - odnośnie usunięcia danych żądanie może być zrealizowane w zakresie, w jakim dane nie będą potrzebne do celów, dla których były przetwarzane lub jeżeli wygaśnie podstawa prawna do ich przetwarzania;

  • odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;   

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;    

  • przenoszenia danych osobowych;    

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Zmiana polityki prywatności 

Jott zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki funkcjonowania keune-polska.pl, w szczególności warunki technologiczne lub zmiana będzie ulepszać politykę prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://keune-polska.pl/polityka-prywatnosci.html

VI. Kontakt

Jott kontaktuje się z Tobą, korzystając z podanego adresu e-mail, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: prywatnosc@keune-polska.pl .

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail prywatnosc@keune-polska.pl .

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Jott Joanna i Leonard Pierracy sp.j
Liściasta 15/1
71-692 Szczecin, Polska